Regulamin pole dance project

REGULAMIN POLE DANCE PROJECT

REGULAMIN

Członkostwo i uczestnictwo w zajęcia w Pole Dance Project

Studio pracuje od poniedziałku do piątki od 8:00-22:00 oraz w sobotę i niedzielę w wybrane godziny treningów personalnych oraz grupowych po wcześniejszym ustaleniu i open pole od 12.00 – 14.00.

Kontakt ze studiem możliwy jest od poniedziałku do piątku mailowo: pdp_wola@wp.pl

Każdą kursantkę obowiązuję opłata członkowska comiesięczna.

W wybrane soboty organizowany jest open pole na którym uczestniczki po uprzednim zapisaniu się mają możliwość samodzielnego treningu pod kątem instruktora. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Pole Dance Project ( dalej „PDP”)jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i staniem się członkiem ( w dalszej części członek = kursant ) Pole Dance Project

2. Członek PDP zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu członkostwa oraz uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.

3. PDP zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.poledanceproject.pl i PDP nie musi każdorazowo informować kursantów o zmianie regulaminu

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I RODZAJE KARNETÓW:

1. Do uczestnictwa w zajęciach PDP upoważnia wykupienie:

– dowolnego karnetu z bieżącej oferty PDP dostępnej na stronie www.poledanceproject.pl

– dla nowych kursantów – okazanie potwierdzenia przelewu opłacenia bieżącego karnetu na zajęcia.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

1.Na zajęcia PDP należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na pdp_wola@wp.pl

2. Każdemu zostanie przedstawione indywidualna oferta

3. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w zgłoszeniu podać dokładną datę wybranych zajęć.

4. Zapisanie się na zajęcia w PDP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PDP w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

OPŁATY

  1. W ciągu 2 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg aktualnego cennika 2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach 3. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub pakiecie itd. zostaje anulowana 4. płatności można dokonać przelewem bądź gotówką w studiu na ul. Nakielska 3 PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK po indywidualnym umówieniu się pod numerem telefonu 663 380 220- należy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach, oraz dzień i godzine na która osoba chce być zapisana i częstotliwość uczestniczenia na zajęcia w ciągu tygodnia.

 

7. Osoba, która wykupiła karnet na wybraną grupę lub/i zajęcia, a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć liczy się z tym ze zajęcie przepadają i nie ma opcji odrobienia bądź przesunięcia karnetu. Jeżeli osoba poinformowała 24 godziny przed o tym ze nie dotrze na zajęcia ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować mailowo o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach oraz odrobić zajecie w innym terminie, w innych godzinach i grupach w ciągu miesiąca, w przeciwnym wypadku PDP zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania . Zajęcia, na których osoba się nie pojawiła są liczone jako wykorzystane.

8.W związku  ze zwrotem karnetu prosimy o kontakt mailowy pdp_wola@wp.pl 

9. Zniżki i promocje oferowane przez PDP nie łączą się

10. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi PDP chcą otrzymać fakturę , mają obowiązek do 5 dni od daty wpłaty, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV. Faktury wystawiane są do 7 dni po dokonanej wpłacie.

11. Nr konta:

Pole Dance Project

80 1050 1445 1000 0092 3206 4106

w tytule prosimy o uwzględnienie: dnia, godziny, miesiąca za który obowiązuje karnet

w HONOROWANIE KARTw  PARTNERSKICH i KUPONÓW Z INNYCH FIRM

    1. PDP honoruje wszelkie wykupione u naszych partnerów karnety, kupony, zniżki – informacje o bieżących partnerach dostępne są na stronie www.pdproject.pl 2. Obecnie PDP honoruje karty/kupony: Benefit, 2.1. z karty Benefit można korzystać raz dziennie 3. Kursant ma obowiązek poinformować instruktora o korzystaniu z kart rabatowych lub zarejestrować swoją wizytę za pomocą terminala – partnera PDP .

4.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:

1. Można zapisać się do dowolnej grupy odpowiadającej poziomem zaawansowania kursanta , chyba, że:

1.1Nie ma już miejsc w danej grupie

2. Po zapisaniu się i przed zajęciami:

2.1 należy dokonać płatności

2.2. należy przesłać potwierdzenie płatności na pdp_wola@wp.pl

2.3. Po czynnościach 2.1 i 2.2 zostanie potwierdzony udział w zajęciach

3. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie

4. PDP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu/danych zajęć lub rozwiązania grupy.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ, ODRABIANIE LEKCJI W RAMACH KARNETU LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

1.PDP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub/i zajęć

2..W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:

2.1 osoby które dokonały wpłaty za pojedyncze wejście:

-zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
-wykorzystania wejścia w innym terminie

2.2 osoby, które wykupiły karnet na określoną grupę :

– zwrotu całej kwoty
– wykorzystania karnetu w innym terminie

3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta na co najmniej 24 godzin przed zajęciami – termin zajęć zostaje przesunięty bez konsekwencji finansowych dla kursanta w ramach czasu trwania wykupionego karnetu

4. W momencie niepojawienia się na zajęciach indywidualnych bez poinformowania PDP na co najmniej 24 godzin przed zajęciami – termin zajęć przepada, a kursant ponosi koszta.

5. W momencie zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach grupowych ( powody: choroba, wyjazd oraz inne) przez kursanta z karnetem ważnym 1 miesiąc , na co najmniej 24 godziny przed zajęciami– kursant z karnetem ważnym 1 miesiąc ma prawo do jednorazowego odrobienia zajęć w ramach czasu trwania karnetu. W chwili braku zgłoszenia nieobecności, na co najmniej 24 godziny przed zajęciami zajęcia przepadają i są liczone jako wykorzystane.

6. Zgłoszenia nieobecności dokonuje się bezpośrednio instruktorce prowadzącej bądź mailowo pdp_wola@wp.pl inaczej zgłoszenia nie będą uwzględniane i nie będzie możliwości odrobienia zajęć.
8. Kursant PDP planując urlop, dłuższy wyjazd itp. mogą zawiesić karnet nie tracąc miejsca w grupie oraz wykupionych zajęć
9. w momencie rezygnacji z dalszego członkostwa oraz uczęszczania na zajęcia szanując siebie i PDP prosimy o mail z taką krótka informacją, zaoszczędzi to wszystkim nerwów i nieprzyjemnych sytuacji.

10. W momencie niezgłoszenia wyjazdy na urlop, dłuższej nieobecności, czyli chęci zawieszenia karnetu I niepojawienia się na zajęciach bez takowej informacji, zajęcia, na których kursant się nie pojawił z niewykorzystanego karnetu przepadają.

BEZPIECZEŃSTWO


1.Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w PDP , każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.

1.1 Strój pole dance – krótkie spodenki, koszulka na ramiączka ( lub nagi tors dla mężczyzn), brak obuwia, lub jazzówki/ stopki, na rozgrzewkę można wziąć ze sobą dres.

1.2 Strój na stretching – jak wyżej albo można przyjść w czymś w czym jest wygodnie – dres, legginsy z koszulką itd, nie może to być strój , w którym się przyszło.

2.Na sale, w których odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.

3.Każdy uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego  przestrzegania zasad panujących na sali, nie wykonywania ćwiczeń bez zgody instruktora prowadzącego.

4. Przed wykupieniem karnetu PDP każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez PDP.

4.1. Kursant powinien informować instruktora o ewentualnych kontuzjach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, tak by instruktor mógł nawet podczas zajęć grupowych dostosować poziom ćwiczeń do bieżącego stanu zdrowia kursanta

5.Kursant powinien zabrać ze sobą drogocenne rzeczy na salę i umieścić je w przeznaczonym do tego miejscu (pojemniku) 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


1. Za szkody na terenie PDP powstałe w wyniku celowego działania uczestnika zajęć, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

2. Za szkody na terenie PDP powstałe w wyniku niecelowego działania uczestnika, uczestnik ponosi połowiczną odpowiedzialność finansową

3. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, pozostałe osob y po uzgodnieniach z kursantami i instruktorami

4.Na terenie PDP jest pełen zakaz zażywania narkotyków oraz alkoholu czy innych środków zmieniających świadomość. Osoby będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, które weszły na teren PDP, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie będą proszone o opuszczenie studia. Opłata za takie zajęcia nie będzie zwracana

6.Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Właściciela PDP

Pole Dance Project
www.poledanceproject.pl
ul.Nakielska 3 01-106 Warszawaa
pdp_wola@wp.pl
+48 663 380 220 (nr kontaktowy tymczasowy)

 

ostanie umieszczona na stronie Pole Dance Project Wola.