loading icon

Regulamin pole dance project

REGULAMIN POLE DANCE PROJECT

REGULAMIN

Członkostwo i uczestnictwo w zajęcia w Pole Dance Project

Studio pracuje od poniedziałku do piątki od 8:00-22:00 oraz w sobotę i niedzielę w wybrane godziny treningów personalnych oraz grupowych po wcześniejszym ustaleniu i open pole od 12.00 – 14.00.

Kontakt ze studiem możliwy jest od poniedziałku do piątku mailowo: pdp_wola@wp.pl

Każdą kursantkę obowiązuję opłata członkowska niezależnie czy posiada karnet czy kartę multisport.

W wybrane soboty organizowany jest open pole na którym uczestniczki po uprzednim zapisaniu się mają możliwość samodzielnego treningu pod kątem instruktora. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Pole Dance Project ( dalej „PDP”)jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i staniem się członkiem ( w dalszej części członek = kursant ) Pole Dance Project

2. Członek PDP zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu członkostwa oraz uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.

3. PDP zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.poledanceproject.pl i PDP nie musi każdorazowo informować kursantów o zmianie regulaminu

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I RODZAJE KARNETÓW:

1. Do uczestnictwa w zajęciach PDP upoważnia wykupienie:

– dowolnego karnetu z bieżącej oferty PDP dostępnej na stronie www.poledanceproject.pl

– dla nowych kursantów – okazanie potwierdzenia przelewu opłacenia bieżącego karnetu na zajęcia.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

1.Na zajęcia PDP należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na pdp_wola@wp.pl

2. Każdemu zostanie przedstawione indywidualna oferta

3. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w zgłoszeniu podać dokładną datę wybranych zajęć.

4. Zapisanie się na zajęcia w PDP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PDP w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

OPŁATY

 1. W ciągu 2 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg aktualnego cennika 2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach 3. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub pakiecie itd. zostaje anulowana 4. płatności można dokonać przelewem bądź gotówką w studiu na ul. Nakielska 3 PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK po indywidualnym umówieniu się pod numerem telefonu 663 380 220- należy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach, oraz dzień i godzine na która osoba chce być zapisana i częstotliwość uczestniczenia na zajęcia w ciągu tygodnia.

 

7. Osoba, która wykupiła karnet na wybraną grupę lub/i zajęcia, a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć liczy się z tym ze zajęcie przepadają i nie ma opcji odrobienia bądź przesunięcia karnetu. Jeżeli osoba poinformowała 24 godziny przed o tym ze nie dotrze na zajęcia ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować telefonicznie PDP o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach oraz odrobić zajecie w innym terminie, w innych godzinach i grupach w ciągu miesiąca, w przeciwnym wypadku PDP zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania . Zajęcia, na których osoba się nie pojawiła są liczone jako wykorzystane.

8.PDP nie przyjmuje zwrotów karnetów

9. Zniżki i promocje oferowane przez PDP nie łączą się

10. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi PDP chcą otrzymać fakturę , mają obowiązek do 5 dni od daty wpłaty, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV. Faktury wystawiane są do 7 dni po dokonanej wpłacie.

11. Nr konta:

Pole Dance Project

80 1050 1445 1000 0092 3206 4106

w tytule prosimy o uwzględnienie: dnia, godziny, miesiąca za który obowiązuje karnet

w HONOROWANIE KARTw  PARTNERSKICH i KUPONÓW Z INNYCH FIRM

  1. PDP honoruje wszelkie wykupione u naszych partnerów karnety, kupony, zniżki – informacje o bieżących partnerach dostępne są na stronie www.pdproject.pl 2. Obecnie PDP honoruje karty/kupony: Benefit, 2.1. z karty Benefit można korzystać raz dziennie 3. Kursant ma obowiązek poinformować instruktora o korzystaniu z kart rabatowych lub zarejestrować swoją wizytę za pomocą terminala – partnera PDP .

4.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:

1. Można zapisać się do dowolnej grupy odpowiadającej poziomem zaawansowania kursanta , chyba, że:

1.1Nie ma już miejsc w danej grupie

2. Po zapisaniu się i przed zajęciami:

2.1 należy dokonać płatności

2.2. należy przesłać potwierdzenie płatności na pdp_wola@wp.pl

2.3. Po czynnościach 2.1 i 2.2 zostanie potwierdzony udział w zajęciach

3. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie

4. PDP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu/danych zajęć lub rozwiązania grupy.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ, ODRABIANIE LEKCJI W RAMACH KARNETU LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

1.PDP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub/i zajęć

2..W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:

2.1 osoby które dokonały wpłaty za pojedyncze wejście:

-zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
-wykorzystania wejścia w innym terminie

2.2 osoby, które wykupiły karnet na określoną grupę :

– zwrotu całej kwoty
– wykorzystania karnetu w innym terminie

3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta na co najmniej 24 godzin przed zajęciami – termin zajęć zostaje przesunięty bez konsekwencji finansowych dla kursanta w ramach czasu trwania wykupionego karnetu

4. W momencie niepojawienia się na zajęciach indywidualnych bez poinformowania PDP na co najmniej 24 godzin przed zajęciami – termin zajęć przepada, a kursant ponosi koszta.

5. W momencie zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach grupowych ( powody: choroba, wyjazd oraz inne) przez kursanta z karnetem ważnym 1 miesiąc , na co najmniej 24 godziny przed zajęciami– kursant z karnetem ważnym 1 miesiąc ma prawo do jednorazowego odrobienia zajęć w ramach czasu trwania karnetu. W chwili braku zgłoszenia nieobecności, na co najmniej 24 godziny przed zajęciami zajęcia przepadają i są liczone jako wykorzystane.

6. Zgłoszenia nieobecności dokonuje się bezpośrednio instruktorce prowadzącej bądź mailowo pdp_wola@wp.pl inaczej zgłoszenia nie będą uwzględniane i nie będzie możliwości odrobienia zajęć.
8. Kursant PDP planując urlop, dłuższy wyjazd itp. mogą zawiesić karnet nie tracąc miejsca w grupie oraz wykupionych zajęć
9. w momencie rezygnacji z dalszego członkostwa oraz uczęszczania na zajęcia szanując siebie i PDP prosimy o mail z taką krótka informacją, zaoszczędzi to wszystkim nerwów i nieprzyjemnych sytuacji.

10. W momencie niezgłoszenia wyjazdy na urlop, dłuższej nieobecności, czyli chęci zawieszenia karnetu I niepojawienia się na zajęciach bez takowej informacji, zajęcia, na których kursant się nie pojawił z niewykorzystanego karnetu przepadają.

BEZPIECZEŃSTWO


1.Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w PDP , każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.

1.1 Strój pole dance – krótkie spodenki, koszulka na ramiączka ( lub nagi tors dla mężczyzn), brak obuwia, lub jazzówki/ stopki, na rozgrzewkę można wziąć ze sobą dres.

1.2 Strój na stretching – jak wyżej albo można przyjść w czymś w czym jest wygodnie – dres, legginsy z koszulką itd, nie może to być strój , w którym się przyszło.

2.Na sale, w których odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.

3.Każdy uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego  przestrzegania zasad panujących na sali, nie wykonywania ćwiczeń bez zgody instruktora prowadzącego.

4. Przed wykupieniem karnetu PDP każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez PDP.

4.1. Kursant powinien informować instruktora o ewentualnych kontuzjach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, tak by instruktor mógł nawet podczas zajęć grupowych dostosować poziom ćwiczeń do bieżącego stanu zdrowia kursanta

5.Kursant powinien zabrać ze sobą drogocenne rzeczy na salę i umieścić je w przeznaczonym do tego miejscu (pojemniku) 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


1. Za szkody na terenie PDP powstałe w wyniku celowego działania uczestnika zajęć, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

2. Za szkody na terenie PDP powstałe w wyniku niecelowego działania uczestnika, uczestnik ponosi połowiczną odpowiedzialność finansową

3. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, pozostałe osob y po uzgodnieniach z kursantami i instruktorami

4.Na terenie PDP jest pełen zakaz zażywania narkotyków oraz alkoholu czy innych środków zmieniających świadomość. Osoby będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, które weszły na teren PDP, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie będą proszone o opuszczenie studia. Opłata za takie zajęcia nie będzie zwracana

6.Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Właściciela PDP

Pole Dance Project
www.poledanceproject.pl
ul.Nakielska 3 01-106 Warszawaa
pdp_wola@wp.pl
+48 663 380 220 (nr kontaktowy tymczasowy)

 

ostanie umieszczona na stronie Pole Dance Project Wola.

I. INFORMACJE OGÓLNE Studio Pole Dance Project Urszula Jurczak (dalej “Pole Dance Project Wola”) realizuje politykę prywatności w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób z nimi zgodny. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Pole Dance Project Wola. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Studio Pole Dance Project Wola nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta (prawo do przenoszenia danych) albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres pdp_wola@wp.pl II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Danych Osobowych (ADO) Studio Pole Dance Project Urszula Jurczak jest: Urszula Jurczak Pole Dance Project ul. Dąbrowa 33 39-400 Tarnobrzeg Pełnomocnik: Agnieszka Jurczak ul.Dąbrowa 33 39-400 Tarnobrzeg 2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ Klient, aby wziąć udział w zajęciach zostanie zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych. ADO zobowiązuje się do przetwarzania najmniejszej możliwej ilości danych niezbędnej do realizacji celu ich przetwarzania. 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO tylko do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane oraz gdy ADO może wykazać prawnie uzasadniony interes wykorzystywania tych danych. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, rozwiązanie i prawidłowa realizacja usług (zajęcia fitness/taneczne)
 • informowanie o wydarzeniach, konkursach i innych akcjach marketingowych oraz szkoleniowych
 • dopasowanie oferty do preferencji Klienta
 • marketing bezpośredni (wyłącznie za zgodą Klienta używanie wizerunku /zdjęcia;materiały video/ w mediach społecznościowych, typu facebook, instagram itp.)
 • analiza danych
 • pomoc w wyborze rodzaju zajęć
 • badanie satysfakcji klienta
 • informowanie Klienta o istotnych kwestiach dotyczących zmian zachodzących w Studiu Pole Dance Project Wola

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH Dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie innej uzasadnionej przyczyny przewidzianej prawem. 5. DOBROWOLNOŚĆ i KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy czy realizacji usług. W przypadku nie podania niektórych danych może nie być możliwa realizacja uczestnictwa w zajęciach, skorzystanie z promocji itp. 6. MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie to może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. ADO ma prawo do odmówienia usunięcia danych osobowych w zakresie, w którym ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji przez niego obowiązków ustawowych czyli w szczególności:

 • Gdy nie minął czas, w ramach którego jest zobligowany do świadczenia usług wobec Klienta
 • Gdy ciążą na nim obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów podatkowych (no. konieczność ewidencji przychodów przez biuro rachunkowe)

7. SKUTEK USUNIĘCIA DANYCH Jeżeli Klient usunie swoje dane może on utracić:

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach
 • podgląd i możliwość korzystania z preferencyjnych cenników
 • dostęp do informacji o promocjach i wydarzeniach

8. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH Studio Pole Dance Project Wola przetwarza “zwykłe” dane osobowe (opisane w art. 6 RODO), takie jak np.:

 • imię i nazwisko
 • nazwa i adres siedziby firmy lub miejsca pracy (jeżeli Klient chce otrzymać fakturę)
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej

9. SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH (art. 9 RODO) Studio Pole Dance Project nie pobiera i nie przetwarza tzw. “wrażliwych” danych, czyli:

 • ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
 • genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
 • dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

10. PROFILOWANIE W celu dopasowania najlepszej oferty Studio Pole Dance Project może dokonywać profilowania tzn. oceny jakimi usługami Klient może być zainteresowany. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne. 11. CZAS PRZETWARZANIA Studio Pole Dance Project będzie przetwarzać dane Klienta tylko przez okres, w którym będzie to konieczne (dopóki będzie mieć ku temu podstawę prawną) lub do czasu cofnięcia zgody przez Klienta bądź wniesienia przez niego prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zależności od tego, która sytuacja będzie miała miejsce wcześniej. 12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Przetwarzając dane osobowe Klientów Studio Pole Dance Project stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL oraz szyfrowany (zabezpieczony hasłem) dostęp do baz danych. 13. UPRAWNIENIA KLIENTA Klientowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 • żądania bycia zapomnianym
 • zgłoszenia naruszenia przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym na terytorium RP jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

14. PRZEPISY KOŃCOWE ADO ma prawo zmiany Polityki Prywatności w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym np. stosowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie Pole Dance Project Wola.